Deklaracja Dostępności

 

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://zssil1.edu.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • e-mail: szkola@zssil1.edu.pl
 • nr telefonu: +48228240545

Na adres e-mailowy szkoły można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie
 • Adres: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
 • E-mail: szkola@zssil1.edu.pl
 • Telefon: +48228240545

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 mieści się w czterokondygnacyjnym budynku przy skrzyżowaniu ul. Bitwy Warszawskiej z ul. Szczęśliwieckiej w dzielnicy Ochota w Warszawie. Adres: ul. Szczęśliwcka 56, 02-353 Warszawa Wejście główne do budynku zlokalizowane jest na poziomie zerowym, ze schodami. Szkoła jest współużytkownikim budynku. Sale lekcyjne znajdują się na III i IV pietrze oraz w pawilonie zawodowym na parterze.

Za budynkiem znajduje się parking dla samochodów i rowerów. Budynek nie jest dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sekretariat szkoły znajduje się w na trzecim piętrze. Wejście odbywa się schodami.

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe umożliwiające dojście do wyższych kondygnacji (jedna naprzeciwko wejścia głównego do szkoły). Pokonanie różnicy poziomów pomiędzy piętrami budynku szkoły odbywa się schodami.

W budynku szkolnym (wejście główne) znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych od parteru do 4 piętra (pionowo).

Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób.

Ewakuacyjne klatki schodowe oddzielone z kontrolą dostępu.

W budynku znajdują się dwie ewakuacyjne klatki schodowe.

Krawędzie schodów prowadzących do wejścia od strony ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. bez wyróżnień kolorystycznych (niewidoczne dla osób słabowidzących).

Stopnie schodów proste.

Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się ok. 50 m od szkoły, a przystanek tramwajowy ok. 1000 m. Dojście piesze od ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Przejścia dla pieszych przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Szczęśliwickiej posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Na trasie dojść do wejść do budynku występują przeszkody np. kosze na śmieci.

Najbliższe przystanki tramwajowe: Bitwy Warszawskiej 1920 r. 03 kierunek: Centrum Bitwy Warszawskiej 1920 r. 04 kierunek: P+R Al. Krakowska

Najbliższe przystanki autobusowe: Szczęśliwicka 01 kierunek: Cynamonowa Szczęśliwicka 02 kierunek: Młynów Szczęśliwicka 03 kierunek: Szczęśliwice Szczęśliwicka 04 kierunek: Metro Młociny Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Szczęśliwickiej.

Brak w okolicy postoju taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Szkoła posiada halę dydaktyczną znajdującą się przy ulicy Szczęśliwieckiej 56 (wjazd od ulicy Szczęśliwieckiej). Budynek parterowy, wejście bezpośrednio z ulicy. Poziome przestrzenie komunikacyjne.

Biuro obsługi klienta znajduje się w po lewej stronie hali.

W budynku hali dydaktycznej nie ma pętli indukcyjnych.

Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym.

W budynku hali dydaktycznej nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Na parterze znajduje się portiernia. Portier lub dyżurujący pracownik udziela informacji osobom ze szczególnymi potrzebami wchodzącymi na teren szkoły.

 

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Brak

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Brak

 Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych
 
Copyright ©2020 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem